TTB’den Bilim Kurulu Üyesi İlhan’a ceza

TTB, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle 15 gün meslekten men cezası verdi.

TTB'den Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a ceza

Sağlık Durumu Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa’da bulunan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor sebebiyle TTB göre meslekten 15 gün men cezası aldı.

Evrensel’den Uğur Ökdemir’in haberine kadar; İlhan’ın, Bursa’da yapılacak olan termik santral ile ilgili hazırladığı raporu; bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk müziği sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından reel olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve etik kuralları ihlal ettiği biçiminde değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB), İlhan’ı 15 gün süreyle meslekten men etti.

ÜNİVERSİTENİN OLAĞAN KULLANILARAK RAPOR HAZIRLANMIŞ

Ayrıca Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın hazırladığı raporda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Müziği Sağlığı Anabilim Dalı’nın logosu bulunmakta ve raporun adı “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Irk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Insanlar Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor” olarak belirtilmektedir. Ancak bu raporun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Millet Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanmadığı, kişisel bir rapor özelliği taşıdığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açıklandığı öğrenildi.

KİŞİSEL GÖRÜŞÜNÜ BİLİMSEL MANZARA OLARAK SUNDU

Bursa büyük kasaba merkezi içerisinde yer alan DOSAB’da kömürle çalışacak bir termik santral Bursalıların tepkisini çekmiş ve eylemler başlamıştı.

Termik santral projeye kadar yılda 524 bin ton kömür yakması planlanmakta; kömürün de Bursa dışından santrale karayolu ile taşınacağı belirtilmekteydi. Lakin Bursa’nın hava kirliliği sınır değerlerinin çok üzerinde olmasına karşın ÇED sürecinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahali Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa N. İlhan bunu görmezden gelerek cepheli bir davranış sergileyip bireysel görüşünü bilimsel bakiş olarak sunup projeye olumlu görüntü bildirdi.

RAPORDA BİLİMSEL VERİ YOK

Türk Tabipler Birliği yaptığı egzersiz doğrultusunda, Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın bölgeyi ziyaret etmediğini, hazırladığı görünüm belirten raporda hiçbir bilimsel bilgi ve bilimsel referans kullanılmadığını bildirdi.

İlhan’ın ÇED raporunda çevre ve ırk sağlığı yönünde risk içermediği görüşüne ilişkin TTB, “İlgili öğretim üyesinin bu tutumuyla, Yükseköğretim Kurulu’nun 22 Ekim 2014 tarih ve 79009489339 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Etik Tavır İlkeleri’ne tutarsız bir rapor hazırladığı görüldü” dedi.

SORUŞTURMAYA LÜZUM YOKMUŞ

İlhan’ın hazırladığı rapor için, DOSAB ÇED raporu içerisinde bulunan kişisel raporunun, Yükseköğretim Kurumları Ahlak Tutum İlkelerine aykırı olması nedeniyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne gereğinin yapılması için başvurulmuş; oysa Gazi Üniversitesi Rektörlüğü kadar ilgili öğretim üyesi hakkında “soruşturma açılmasına lüzum olmadığına karar verilmesi” ise dikkat çekti.

15 GÜN MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI

DOSAB ÇED raporu incelendiğinde Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın bir öğretim üyesine yakışmayacak biçimde herhangi bir data ve bilimsel referans kullanmadan, uzmanı olmadığı bir konuda ve kirletici olduğu bütün dünyada bilinen kömürlü bir termik santral hakkında olumlu görüntü bildirdiği açık olarak görülmekte. Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın Yükseköğretim Kurumları Etik Tavır İlkeleri’ne aykırı tutumu sebebiyle hakkında gerekli yasal ve ahlak işlemlerin yapılması için yapılan girişimler sonucu 15 gün meslekten men cezası aldı.

Yorum yapın