ABD federal yargıcı, Trump’ın Mar-a-Lago mülkünde kullanılan arama emrini kaldırdı


Yorumlar

Düşünceli ve saygılı konuşmaları teşvik etmek için, CBC/Radio-Canada’nın çevrimiçi topluluklarına (çocuklar ve gençlere yönelik topluluklar hariç) yapılan her gönderimde ad ve soyadı görünecektir. Takma adlara artık izin verilmeyecek.

Bir yorum göndererek, CBC’nin bu yorumu tamamen veya kısmen, CBC’nin seçtiği herhangi bir şekilde çoğaltma ve yayınlama hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Lütfen CBC’nin yorumlarda ifade edilen görüşleri onaylamadığını unutmayın. Bu hikayeyle ilgili yorumlar bizim yönergelerimize göre yönetilmektedir. Gönderim Yönergeleri. Açıkken yorumlara açığız. Herhangi bir zamanda yorumları kapatma hakkımız saklıdır.


Kaynak : https://www.cbc.ca/news/world/garland-trump-residence-search-warrant-1.6549780?cmp=rss

Yorum yapın